Розподіл природного газу

Матеріал з Wiki MSCenter
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальна інформація

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» (АТ «Волиньгаз»)

м. Луцьк, вул. І. Франка, 12

+380332776900

Аварійно-диспетчерська служба 104 (працює цілодобово)

Контакт-Центр (0332) 280-104, (067) 33-39-104 (працює з 08:00 до 20:00 без вихідних)

Клієнтські простори 104.ua (0332) 280 -104:

м. Луцьк, просп. Молоді, 14А (працює з 08:00 до 17:00 без обіду)

м. Ківерці, вул. Матросова, 9 (працює з 08:00 до 17:00 без обіду)

Офіційний сайт: https://vl.dsoua.com/ua

Сторінка у мережі Facebook: https://www.facebook.com/infovlgas.com.ua

Канал на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCY9Pi5rwOhRYaMIeVRnsHrw

Інстаграм: https://www.instagram.com/104ua.

Дата заснування. 15 грудня 1962 року рішенням Луцької міської Ради Депутатів трудящих № 705 було створено виробничо-експлуатаційну контору газового господарства «Луцькгаз».

Основний вид діяльності: розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи для 250 тис. споживачів.

Види діяльності:

виробництво продуктів нафтоперероблення, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, оптова торгівля хімічними продуктами, діяльність у сфері архітектури, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічні випробування та дослідження, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, будівництво трубопроводів.

Графік надання послуги

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи споживачам - цілодобово.

Укладення договору про надання послуг

Приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ здійснюється на підставі договору на приєднання до газових мереж.

Для приєднання об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання.

Одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік таких документів:

1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи;

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3) копії документів замовника:

які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);

про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об’єктів газорозподільних мереж.

Бланки опитувального листа на приєднання до газових мереж фізичних, юридичних осіб, заяви на приєднання фізичних, юридичних осіб до газових мереж (юридичні особи) розміщені за посиланням: https://vl.dsoua.com/ua/services/pidkljuchiti-gaz/join-gas-network/id/jak-prijednatis-do-gazovih-merezh-2606.

Взаємовідносини, пов’язані з розподілом природного газу споживачам, у тому числі побутовим споживачам, підключеним до/через ГРМ, включаючи забезпечення Оператором ГРМ цілодобового їх доступу до ГРМ для споживання (розподілу) належного їм (їх постачальникам) природного газу, регулюються договором розподілу природного газу, укладеним між Оператором ГРМ та споживачем відповідно до вимог глави 3 розділу VІ Кодексу ГРМ.

Нові власники об’єктів, підключених в установленому законодавством порядку до ГРМ, разом із заявою про укладання договору розподілу природного газу (формування заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу) подають Оператору ГРМ такі документи:

1) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на його об’єкт (приміщення);

2) копії документів замовника на право укладання договорів, а саме документів, які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб), документів, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців), та копію документа про взяття на облік або реєстрацію у територіальних органах Державної фіскальної служби;

3) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури укладання договору розподілу природного газу (за потреби).

Типовий договір розподілу природного газу розміщений за посиланням

https://vl.dsoua.com/ua/services/pidkljuchiti-gaz/distribution-terms/id/vneseno-zmini-do-tipovogo-dogovoru-rozpodilu-priro-41427.

Укладення договорів, написання заяв здійснюється в клієнтських просторах 104.ua за адресою м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А та м.Ківерці, вул.Матросова, 9.

Тарифи на послуги

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - НКРЕКП), «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25.02.2016 р. № 236, НКРЕКП установила:

- згідно з Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3015 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на період з 01 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 0, 91 грн. за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); з 01 липня 2020 року тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 0, 98 грн. за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);

- згідно з Постановою НКРЕКП від 30.12.2020 № 2766 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ВОЛИНЬГАЗ» з 01 січня 2021 року тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1, 57 грн. за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ).

Відповідно до пункту 6.6 розділу VІ Типового договору розподілу природного газу, затвердженого Постановою від 30.09.2015 р. №2498, оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ.

Вартість послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання визначається відповідно до методології встановлення плати за приєднання, затвердженої Регулятором (НКРЕКП).

Інформацію про вартість монопольних послуг АТ "Волиньгаз" зазначено за посиланням https://vl.dsoua.com/ua/services/pidkljuchiti-gaz/tariff-check/id/pat-volingaz-informuje-pro-zminu-vartosti-poslug-32790.

Нарахування

Відповідно до положень глави 4, глави 5 розділу IX Кодексу газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ), затвердженим Постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 р. визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

Для визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ.

У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача. При цьому Оператор ГРМ має право протягом експлуатації лічильника газу та відповідно до вимог цього Кодексу здійснювати контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) для контролю та перевірки його показань.

У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі об’єм споживання природного газу розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної ними площі.

Періодом, за який по об’єкту побутового споживача визначається об’єм та обсяг спожитого (розподіленого) природного газу, є календарний місяць.

Якщо побутовий споживач за договором розподілу природного газу не забезпечений лічильником газу, фактичний об’єм спожитого (розподіленого) природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний календарний місяць визначається за нормами споживання.

Споживач зобов’язаний своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк письмово повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни, що стосуються видів споживання газу, та/або опалювальної площі, та/або кількості осіб, зареєстрованих на його об’єкті.

У разі тимчасового непроживання зареєстрованих на об’єкті споживача осіб споживач (або уповноважена ним особа) має своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк повідомити про це Оператора ГРМ та надати документи, які підтверджують відсутність зареєстрованої особи. Якщо період відсутності зареєстрованої особи буде перевищувати шість місяців, споживач (або уповноважена ним особа) у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду має надавати Оператору ГРМ оновлену письмову заяву з відповідними підтвердними документами.

Якщо на певний період, зокрема в неопалювальний період, споживач не планує використовувати природний газ та бажає щоб за його об’єктом чи окремим газовим приладом не здійснювалося нарахування за нормами споживання, він має письмово звернутися із заявою до Оператора ГРМ про припинення розподілу природного газу на об’єкт споживача або на окремий газовий прилад. У разі отримання такої заяви Оператор ГРМ протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості з дня реєстрації заяви зобов’язаний здійснити відповідне припинення (обмеження) розподілу природного газу на об’єкт (газовий прилад) споживача шляхом закриття та опломбування в установленому законодавством порядку запірних пристроїв. Відновлення розподілу природного газу в такому разі має бути здійснено Оператором ГРМ в установленому цим Кодексом порядку.

Якщо по об’єкту споживача будуть відсутні зареєстровані особи та на об’єкт споживача не буде в установленому законодавством порядку припинено розподіл природного газу, об’єм спожитого природного газу нараховується, виходячи з розрахунку на одну особу. Якщо на об’єкті споживача зареєстрована одна особа та розподіл природного газу в установленому законодавством порядку не припинявся у випадку її тимчасової відсутності, перерахунок об’єму розподіленого/поставленого природного газу, пов’язаний з її тимчасовою відсутністю, не здійснюється.

Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим), відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу XI цього Кодексу), фактичний об’єм спожитого (розподіленого) природного газу по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням, визначеними у додатку 15 до цього Кодексу.

Побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти діб (до 05 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ у спосіб, визначений договором розподілу природного газу.

У разі неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний об’єм розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий період визначається Оператором ГРМ на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період, що розраховується, виходячи з групи споживання побутового споживача, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Якщо в установленому законодавством порядку відбуваються зміни критеріїв (зокрема зміна приладів або площі), за якими побутовий споживач був віднесений до певної групи споживання, Оператор ГРМ змінює по об’єкту споживача його групу споживання.

За ініціативи балансоутримувача (управителя) або Оператора ГРМ та за їх рахунок в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків (гуртожитків), мешканці яких в повному обсязі чи частково розраховуються за нормами споживання, або для цілей складання загального балансу споживання природного газу може бути організований та встановлений загальнобудинковий вузол обліку природного газу.

У разі наявності ВОГ природного газу, встановленого для ведення такого обліку в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків або гуртожитків, визначення об’єму спожитого природного газу мешканцями зазначених об’єктів здійснюється відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. № 620.

Перерахунки

Порядок перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об’ємів природного газу у разі виявлення порушень вимог Кодексу ГРМ передбачено розділом XI Кодексу ГРМ.

Лічильники

Умови встановлення лічильників природного газу побутовим споживачам визначаються Законом України № 3533-VI від 16.06.2011 р. «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (далі – Закон). Цей закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення всіх категорій споживачів вузлами обліку природного газу з метою запровадження повного комерційного (приладового) обліку природного газу.

Порядок комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, визначений в розділах ІХ-ХІ Кодексу ГРМ.

Порядок періодичної повірки ЗВТ по об’єктах побутових споживачів (населенню) визначений главою 8 розділу X Кодексу ГРМ.

Повірка лічильника газу – встановлення придатності до застосування лічильника газу на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик, що здійснюється в установленому законодавством порядку.

Здійснюється відповідно до: Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII, Порядку подання ЗВТ на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474, Порядку проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим у Мін’юсті 24.02.2016 за №278/278/28408, Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494.

Відповідно до затверджених міжповірочних інтервалів лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) класу 1,0 повіряються один раз на 2 роки; класу 1,5 – один раз на 8 років (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747, зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547).

На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки Оператор ГРМ встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

У разі якщо на період зняття лічильника газу на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний ) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців.

Розстрочка платежів

Не передбачена законодавством.

Реструктуризація заборгованості

Згідно з пунктом 8 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ у разі виникнення в споживача заборгованості за договором розподілу природного газу сторони (за згодою Оператора ГРМ) можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. У разі відсутності графіка погашення заборгованості Оператор ГРМ має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення. Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання зобов’язань за договором.

Пільги та субсидії

Порядок надання пільг та житлових субсидій населенню регулюється Законом України від 09.11.2017 р. № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» та постановою уряду від 17.04.2019 р. №373.

Аварійні ситуації

Аварійно-диспетчерська служба 104 працює цілодобово та без вихідних за номером 104 (усі виклики безплатні).

Додаткові платні послуги

Маркет 104.ua - https://market.104.ua

Офіційна інформація про послуги компанії на сайті: https://vl.dsoua.com/ua/

Контакт-Центр (0332) 280-104, (067) 33-39-104 (працює з 08:00 до 20:00 без вихідних).

Якість послуг

Забезпечення Оператором ГРМ мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу відбувається відповідно до Постанови НКРЕКП 21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу».

Законодавство

Законодавство щодо газопостачання населенню:

7.1.  Закон України, Про ринок природного газу, [Відомості Верховної Ради [ВВР], 2015, № 27, ст.234], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text

7.2. Кодекс газорозподільних систем, Постанова Національноїкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015  № 2494, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1379/27824, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15/page#Text

7.3. Правила постачання природного газу, Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015  № 2496, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1382/27827, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text

7.4. МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ВИМОГИ до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, Постанова НКРЕКП 21.09.2017 № 1156, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17#T

Контакти

Контакт-Центр для консультацій споживачів

(0332) 280 -104, моб. (067) 33-39-104, працює щодня з 8:00 до 20:00, голосове меню IRV - цілодобово.


Аварійно-диспетчерська служба 104 (працює цілодобово).


Клієнтські простори 104.ua (0332) 280 -104

м. Луцьк, просп. Молоді, 14А (працює з 8:00 до 17:00 без обіду)

м. Ківерці, вул. Матросова, 9 (працює з 8:00 до 17:00 без обіду)


Головне управління АТ «Волиньгаз»

Приймальна (0332) 77-69-00

м. Луцьк, вул. І. Франка, 12

(працює з 8:00 до 17:00, обід 13:00-14:00)


м. Луцьк, вул. Львівська, 152 Б

(0332) 77-69-60 (працює з 8:00 до 17:00, обід 13:00-14:00)


Луцьке відділення, група внутрішньо-будинкових систем газопостачання, відділ лабораторних вимірів (повірка лічильників газу) (0332) 76-79-33, (0332) 76-76-73

(працює з 8:00 до 17:00, обід 13:00-14:00)